Akcijos ir Obligacijos

19,00 

Apie lektorę Justiną Sirutavičienę:

 Justina užima portfelių valdytojos pareigas įmonėje “INVL Asset Management”, kur yra atsakinga už II ir III pakopos pensijų fondų, investicinio draudimo krypčių bei institucinių klientų portfelių valdymą. Ji specializuojasi akcijų srityje, kur dalyvauja strategijos formavime ir ją įgyvendina investuojant į pasirinktus ETF (biržoje prekiaujamus fondus) bei kitas finansines priemones. Justina yra įgijusi aukštąjį matematikos ir finansų išsilavinimą, todėl investicinius sprendimus priima pasiremdama kiekybiniais tyrimais bei analize.

Mokymų tikslas – pateikti esminę informaciją, kurios reikia investuojant į akcijas ir obligacijas. Supažindinti su veiksniais, kurie daro didžiausią įtaką turto klasių kainų kitimui bei apžvelgti istorines pelningumo ir rizikos normas. Pateikti kelias santykiniais finansiniais rodikliais paremtas investavimo strategijas bei kaip jas galima įgyvendinti praktikoje. Pateikti pagrindines finansinius instrumentus, per kuriuos galima nupirkti akcijas ir obligacijas.

1.     Obligacijos

Kas yra obligacijos?
Kaip kito obligacijų pajamingumai per pastaruosius 50 metų?
Kas daro didžiausią įtaką obligacijų kainų ir pajamingumų kitimui? Kokios galimos didžiausių kilimų ir kritimų priežastys?
Kaip galima į obligacijas investuoti pasinaudojant ETF?

2.     Akcijos

Kas yra akcijos?
Kaip kito akcijų pajamingumai per pastaruosius 50 metų?
Kas daro didžiausia įtaką akcijų kainų kitimui?
Kokios galimos didžiausių kilimų ir kritimų priežastys?
Kaip į akcijas galima investuoti pasinaudojant ETF?

Trukmė: 1val.