Sutelktinis finansavimas

Sutelktinis finansavimas (angl., crowdfunding) yra suprantamas kaip veikla, kai per specializuotą platformą asmenys teikia kreditus verslams arba investuoja į verslų siūlomas finansines priemones. Taigi per sutelktinio finansavimo platformas pinigus ateina pasiskolinti arba pritraukti kapitalo verslai, pvz., verslo vystymui, apyvartinėms lėšoms, nekilnojamojo turto projektams įgyvendinti.

Tuo sutelktinis finansavimas skiriasi nuo tarpusavio skolinimo – tarpusavio skolinimo platformose pinigus iš investuotojų skolinasi fiziniai asmenys savo asmeniniams (ne verslo) poreikiams, pvz., automobiliui įsigyti, remontui, mokslams ir pan.

Sutelktinis finansavimas būna 4 rūšių:

01

Skolinimo 

Kai investuotojas skolina verslui pinigus už palūkanas, o verslas įsipareigoja grąžinti paskolą iš anksto nustatytu grafiku.

02

Investavimo 

Kai investuotojas įsigija verslo išleidžiamų vertybinių popierių, pvz., akcijų ar obligacijų.

03

Labdaros

Kai yra organizuojamas pinigų rinkimas labdaros tikslais (pvz., nukentėjusiems nuo karo ar kitų nelaimių atveju).

04

Paramos

Kai lėšos yra renkamos mainais žadant nefinansinę naudą (pvz., atlikėjas renka pinigus iš gerbėjų naujam kūriniui sukurti, mainais siūlydamas bilietus į sukurto kūrinio pristatymą).

Platforma, per kurią vyksta pinigų skolinimas(is) yra, privalo turėti Lietuvos banko ar kitos šalies išduotą licenciją sutelktinio finansavimo veiklai. Licencijuojamos yra tik pirmos ir antros rūšies – skolinimo ir investavimo – platformos. Nuo 2023 m. lapkričio mėn. pilnai galioja Europos Sąjungos sutelktinio finansavimo reglamentas, kuris nustatė bendras taisykles visose ES šalyse veikiančioms platformoms. Praktiškai tai reiškia, kad visose šalyse taikomi tokie patys reikalavimai ir investuotojų apsaugos mechanizmai.

Todėl pati pirmoji taisyklė, pradedant investuoti per sutelktinio finansavimo platformas yra įsitikinti, kad platformos operatorius yra licencijuotas subjektas. Tą patikrinti galite apsilankę Lietuvos banko interneto svetainėje.

Jei įmonė yra licencijuota, galite tikėtis, kad jos veikla yra nuolat prižiūrima, o iškilus problemoms galėsite savo teises apsiginti Lietuvos banke.

Skolinimas ar investavimas per sutelktinio finansavimo platformas gali suteikti didesnę grąžą nei investuojant į kitus finansinius instrumentus. Tačiau kartu tai susiję su didesne prisiimama rizika – verslo tyčinės ar netyčinės nesėkmės atveju investuotojas rizikuoja prarasti visą investicijos sumą. Taigi antroji taisyklė investuojant per platformas – diversifikavimas, arba pinigų paskirstymas į skirtingus verslo projektus. Tokiu atveju vieno verslo projekto nesėkmė reikšmingai nepaveiks viso investicijų krepšelio.

Rizikos mažinimo priemonė – besiskolinančio verslo investuotojams teikiamos garantijos, turto įkeitimas ir kitos priemonės. Todėl trečioji taisyklė, kuri gali padėti tinkamai suvaldyti riziką – susipažinkite su projekto, į kurį planuojate investuoti, aprašymu. Platformos operatorius privalo pateikti išsamią informaciją apie verslą, įkeitimą ir priskirti projektui rizikos reitingą. Kuo rizikos reitingas žemesnis – tuo didesnė tikimybė, kad verslas gali susidurti su sunkumais įvykdyti savo įsipareigojimus investuotojams (mokėti palūkanas, grąžinti pasiskolintą sumą ir pan.). Jei jūsų rizikos tolerancija yra žema, rinkitės projektus su didesniu įkaitu ir aukštesniu reitingu.

Ką reiktų įsidėmėti:

Investicijoms per sutelktinio finansavimo platformas nėra taikoma indėlių ar investicijų draudimo apsauga – valstybė negarantuoja, kad platformos nemokumo atveju jūs iš valstybės atgausite savo investicijos sumą.

Investuotojas visiškai prisiima riziką dėl verslo, kuriam buvo paskolintos lėšos, nemokumo.

Investicijos likvidumas: jei platforma neturi antrinės rinkos investuotojas gali neturėti galimybių parduoti savo investicijos anksčiau laiko, tad esant tokiam poreikiui reiktų įsivertinti platformos siūlomus funkcionalumus.

Ornela Ramašauskaitė

Meno rinkos ekspertė, agentūros „artXchange Global“ vadovė

Ornela turi daugiau nei 15 metų praktinę patirtį dirbant lokalioje ir tarptautinėje meno
rinkose, išmano tiek klasikinį, tiek šiuolaikinį meną. Taip pat ji yra dėstytoja bei tyrėja,
disertacijos tema „Modelling Contemporary Art Investment Strategies in the Context of
Geopolitical Conflicts“. „Wealth and Finance International Fund Awards 2023” suteikė
ekspertei “Leading Female Figure in Art Wealth Management 2023” titulą.
Ornela siekia demistifikuoti investavimą į meną bei edukuoti visuomenę, kad menas yra ir
prieinama, ir įdomi investicija.