Tarpusavio skolinimas

Tai investavimas į vartojimo kredito paskolas. Kaip investuotojas, jūs skolinate pinigus per tam skirtą internetinę platformą fiziniams asmenims, kurie ima paskolas įvairioms asmeninėms reikmėms (pvz., kelionei, remontui, automobiliui).

Jūs galite pasirinkti kokiam laikotarpiui, kokią sumą, kokiam tikslui ir už kokias palūkanas jūs norite skolinti savo pinigus.

Pvz., platformoje matote paraišką paskolai, kurią pateikė 25 metų dirbantis asmuo, kuriam reikia 5.000 eurų paskolos magistro studijoms padengti. Šis asmuo yra pasiruošęs mokėti 7% palūkanas, o grąžinti paskolą įsipareigoja per 60 mėn. Tarkime, kad platformos nustatytas šio asmens kreditingumo reitingas yra „A“ lygio (t.y., mažiausios rizikos pareiškėjas). 

Jei tokia paskola, atsižvelgiant į siūlomas palūkanas (sąlyginai nedidelės) ir į riziką (sąlyginai žema), atitinka jūsų rizikos apetitą, jūs galite nuspręsti investuoti į šią paskolą kažkiek pinigų. Pvz., tai gali būti ir 20 eurų.

Kai ir kiti investuotojai padarys savo sprendimus ir paraiška surinks reikiamus 5.000 eur, šie pinigai bus pervesti būsimam magistro studentui ir įsigalios paskolos sutartis. Kas mėnesį (arba kitu dažnumu, kaip numatyta sutartyje) skolininkas pervedinės paskolos įmoką ir priskaičiuotas palūkanas, o platformos operatorius gautą įmoką proporcingai paskirstys investuotojams. T.y., Jūs į savo asmeninę sąskaitą-paskyrą kas mėnesį gausite keliasdešimt centų, kuriuos vėl galėsite skirti investavimui į kitas paskolas.