Mokymų tikslas – pateikti esminę informaciją, kurios reikia investuojant į akcijas ir obligacijas.Supažindinti su veiksniais, kurie daro didžiausią įtaką turto klasių kainų kitimui bei apžvelgti istorines pelningumo ir rizikos normas. Pateikti kelias santykiniais finansiniais rodikliais paremtas investavimo strategijas bei kaip jas galima įgyvendinti praktikoje. Pateikti pagrindines finansinius instrumentus, per kuriuos galima nupirkti akcijas ir obligacijas.1.   […]
Norėdami patekti į šį puslapį, turite įsigyti Visi mokymų kursai, Metinė INWEST narystė or Akcijos ir Obligacijos.