Mokymų tikslas – pateikti esminę informaciją, kurios reikia norint teisingai diversifikuoti (išskaidyti riziką) savo investiciniame investicijų portfelyje bei parodyti kaip diversifikavimą taikyti praktikoje.Atsiranda klausimų, tokių kaip: Kas yra ir kas nėra diversifikavimas?Kokius klausimus reikėtų atsakyti prieš pasirenkant investicijų portfelio pasiskirstymą?Kaip reikėtų išskaidyti investicijų portfelį per skirtingas turto klases?Kokį investicijų portfelio paskirstymą reikia pasirinkti ir kaip teisingai […]
Norėdami patekti į šį puslapį, turite įsigyti Diversifikavimas ir portfelio valdymas or SUPRASK.

Ornela Ramašauskaitė

Meno rinkos ekspertė, agentūros „artXchange Global“ vadovė

Ornela turi daugiau nei 15 metų praktinę patirtį dirbant lokalioje ir tarptautinėje meno
rinkose, išmano tiek klasikinį, tiek šiuolaikinį meną. Taip pat ji yra dėstytoja bei tyrėja,
disertacijos tema „Modelling Contemporary Art Investment Strategies in the Context of
Geopolitical Conflicts“. „Wealth and Finance International Fund Awards 2023” suteikė
ekspertei “Leading Female Figure in Art Wealth Management 2023” titulą.
Ornela siekia demistifikuoti investavimą į meną bei edukuoti visuomenę, kad menas yra ir
prieinama, ir įdomi investicija.