Mokymų tikslas – pateikti esminę informaciją, kurios reikia norint teisingai diversifikuoti (išskaidyti riziką) savo investiciniame investicijų portfelyje bei parodyti kaip diversifikavimą taikyti praktikoje.Atsiranda klausimų, tokių kaip: Kas yra ir kas nėra diversifikavimas?Kokius klausimus reikėtų atsakyti prieš pasirenkant investicijų portfelio pasiskirstymą?Kaip reikėtų išskaidyti investicijų portfelį per skirtingas turto klases?Kokį investicijų portfelio paskirstymą reikia pasirinkti ir kaip teisingai […]
Norėdami patekti į šį puslapį, turite įsigyti Visi mokymų kursai, Metinė INWEST narystė or Diversifikavimas ir portfelio valdymas.